Koret ØreVOX - sangkor i København - holder til i Sølund, Ryesgade 20a, på Nørrebro og øver hver mandag kl. 18,30 - 21,00  

CVR: 37 15 12 11
SE: 37 15 12 11

Kontakt:
Gunni Busck,
Carstensgade 40,
1770 Kbh. V.

Mobil 53 53 19 70
gunni@oerevox.dk


Kalender efterår 2018

Bliv medlem af koret

Internt (adgangskode)Sangkoret ØreVOX er et kor i København og holder til på Nørrebro i et dejligt øvelokale, som musik-plejehjemmet Sølund stiller til rådighed mod, at koret ind imellem giver små koncerter for beboerne.
Koret har gennem sine flere end 20 år varieret i størrelse mellem 15 og 30 medlemmer.
Det ledes af musikpædagog Rasmus Hollerup.

Koret er åbent for nye medlemmer – bedst i begyndelsen af en sæson, når vi ikke er nået langt med at indøve sæsonens koncert-repertoire. Pt. vil vi gerne have flere lyse kvindestemmer (sopraner).

Vi synger nordiske sange og viser, klassisk og rytmisk - jazz og pop

Flere gange om året giver koret offentlige koncerter.
Vi øver mandag kl. 18.30 - 21.00.
Kontingentet er 1000 kr. for en halvårssæson.

Koret er tilknyttet sammenslutningen Kor72, og deltager derigennem i stævner og kurser.

Koret drives af en forening, hvor alle aktive sangere er medlemmer.
Ørevox er tilsluttet Musikaftenskolen.
(Se mua.dk).

Koret er desuden medlem af sammenslutningen Kor 72

 

Julekoncerter:
Søndag 2. december
kl. 15,30
i Humleby

Kort koncert: Fire sange
på julemarked
før juletræet ved Beboerhuset bliver tændt.
Gratis

Onsdag 5. december
kl. 17 - 18,30

Nørrebro Teater,
Ravnsborggade
Fyraftenssang
Ørevox deltager
i arrangementet og optræder med et par julesange

Onsdag 12. december
kl. 19,30
Koncert
i Vartov for Københavns
Højskoleforening

Lørdag 15. december
kl. 15
Koncert
i Kulturcentret
Assistens
Kapelvej 4
GRATIS