Koret ØreVOX - sangkor i København - holder  til i Sølund, Ryesgade 20a, på Nørrebro og øver hver mandag kl. 18,30 - 21,00.
                
 

CVR: 37 15 12 11
SE: 37 15 12 11

Kontakt:
Gunni Busck,
Carstensgade 40,
1770 Kbh. V.

Mobil 53 53 19 70
gunni@oerevox.dk


Bliv medlem af koret

Internt (adgangskode)Sangkoret ØreVOX øver på Nørrebro, København, hver mandag kl. 18.30 - 21.00. Vi holder til på musik-plejehjemmet Sølund, hvor koret også ind imellem giver små koncerter for beboerne.
Vi synger nordiske sange og viser, klassisk og rytmisk - jazz og pop.
Koret har gennem sine 30 år varieret i størrelse mellem 15 og 30 medlemmer, og der er altid åbent for nye sangere.
Flere gange om året giver koret offentlige koncerter. Vi har også to korlørdage om året, og fra tid til anden får vi besøg af instruktører udefra, der kan inspirere os til at synge bedre.
Koret er tilknyttet sammenslutningen Kor72, og deltager derigennem i stævner og kurser. Se mere på Kor 72' hjemmeside. Det er desuden en forening, hvor alle aktive sangere er medlemmer.
Er du interesseret i at synge med, kan du skrive til gunni@oerevox.dk eller ringe til 53 53 19 70.
Ørevox er tilsluttet Musikaftenskolen.
(Se mua.dk).

Koret er desuden medlem af sammenslutningen Kor72.KORSTART 2022
Tidligst
17. januar
pga.
Corona-
restriktioner